«Friluft»

Friluft 1 / 2016

Medlemsbladet «Friluft» kommer ut 3 ganger i året og inneholder både presentasjoner av turer som skal arrangeres de nærmeste månedene, referater fra turer som har vært arrangert og annet stoff som forhåpentligvis er av interesse for medlemmene.

Siste utgave av "Friluft" (nr. 1/2016) kan lastes ned her.