Kontaktinformasjon etc.

Friluftsklubben i Oslo, Nedre Rælingsveg 378, 2008 Fjerdingsby
Epost: epost@friluftsklubben.no
Telefon: 936 17 068
Kontonummer: 9235.21.68396 (IBAN: NO8792352168396, BIC/SWIFT KBNONO22)
Vipps: Sellanrå: 567122, Solstua: 567123, annet: 567067.