Arrangementer fra mai til oktober er nå klare

Foto: Magne Arentsen

Nyhetsbrevet Friluft nr. 2 blir også om kort tid sendt på e-post til alle medlemmene. Vi håper dere liker programmet fremover, og at vi sees på tur!!

[Publisert av Magne Arentsen 23. april 2023]