Kjentmannsposttur

7/9-2014

Denne turen er ment å gå til et område hvor vi får tatt flest mulig kjentmannsposter i løpet av turen. Vi satser på at vi får tatt minst tre poster. Turen vil bli lagt opp tradisjonelt slik at den også passer for dem som ikke tar kjentmannsposter. Vi går stort sett på stier og veier og det blir ikke så mye "bushing".

Siden vi ikke vet hvor de nye postene er satt ut før på åpningen 31. august, så kommer det ikke nærmere detaljer om turen før mandag 1. september. Følg med på hovedsiden hvor turdetaljene kommer.

Turfakta

Kart: Oslo Vestmark

Maks antall personer: 12

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 5. september 2014.

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>