Småtass - Tur til Lilløyplassen naturhus

8/4-2018

Lilløyplassen ligger ved den grunne bukta Storøykilen, og er et idyllisk turmål. Lilløyplassen naturhus har åpent hver søndag fra 12-15 med ulike aktiviteter for å utforske og lære om dyre- og plantelivet i nærområdet. Vårprogrammet er ikke klart ennå, så det vil bli annonsert på FiO sine nettsider.

Turfakta

Fremmøte: Parkeringen til naturhuset kl 12.

Mer informasjon om dagens program og hva det er lurt å ta med etc. fås ved henvendelse til kontaktpersonen. Oppdatering publiseres også på Friluftsklubbens tursider.

Kontaktperson: Hanne Enger <hanne_enger@hotmail.com>