Koronautsatt Generalforsamling 2020 i Uranienborg menighetshus

29/10-2020

FIOs logo v2

Friluftsklubbens logo
Foto: Magne Arentsen

Det innkalles til generalforsamling torsdag 29. oktober

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes torsdag 29. oktober kl. 18.00 i Uranienborg menighetshus lille sal i Uranienborgveien 28, Oslo. 

Det er litt spesielt at vi avholder Generalforsamlingen her i vårt 20 års jubileum. Friluftsklubbens stiftelse var i nabobygningen, menighetskontorets møterom, den 5. juni 2000.

Dagsorden generalforsamlingen:
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
3) Årsberetning 2019
4) Budsjett 2020
5) Endringer i vedtektene
6) Innkomne saker
7) Valg. Det er valg på:
      Formann (1 år)
      To styremedlemmer (2 år)
      Ett varamedlemmer (1 år)
      Valgkomité, to personer (1 år)
      Revisor (1 år)

8) Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås utlevert av styret 14 dager før generalforsamlingen.

Men merk!! Spesielt i år er det at vi må ha påmelding til Generalforsamlingen. Blir vi flere enn det maksimale antallet som er 30 personer, så utsettes Generalforsamlingen til neste ordinære Generalforsamling i mars. Dette fordi vi ikke kan avvise noen medlemmer på et slikt møte. Siden vi normalt pleier å være langt færre enn 30 på en Generalforsamling, så er det likevel et håp om at vi får gjennomført det.

Turfakta

Maks antall personer: 30

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 27. oktober 2020.

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>