Generalforsamling 2021

20/9-2021

Friluftsklubblogoen v2.jpg

Vår kjære logo!
Foto: Magne Arentsen

Det innkalles til Generalforsamling mandag 20. september Friluftsklubbens årlige ordinære Generalforsamling avholdes på zoom. For deltakelse så send en e-post til terje@hyttetur.net, og du vil få en link til møtet. Dagsorden generalforsamlingen: 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 2) Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps 3) Årsberetning 2020 4) Budsjett 2021 5) Endringer i vedtektene 6) Innkomne saker 7) Valg. Det er valg på: Formann (1 år) To styremedlemmer (2 år) To varamedlemmer (1 år) Valgkomité, to personer (1 år) Revisor (1 år) 8) Eventuelt / orienteringer Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen. Dokumentene kan fås tilsendt av styret på forhånd.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>