Generalforsamling 2023

29/3-2023

FIOlogoen

Foto: Default Admin

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes onsdag 29.mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. Ingen forhåndspåmelding.

Dagsorden generalforsamlingen:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Årsberetning 2022
 4. Budsjett 2023
 5. Endringer i vedtektene
 6. Innkomne saker
 7. Valg. Det er valg på:
  • Formann (1 år)
  • To styremedlemmer (2 år)
  • Inntil to varamedlemmer (1 år)
  • Valgkomité, to personer (1 år)
  • Revisor (1 år)
 8. Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås tilsendt av styret fra 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>