Generalforsamling 2024

19/3-2024

FIOlogoen v3

Foto: Friluftsklubben

Friluftsklubbens årlige ordinære generalforsamling avholdes tirsdag 19.mars kl. 18.00 i Tidemandsstuen i Tidemandsgaten 44, Oslo. Ingen forhåndspåmelding.

Dagsorden generalforsamlingen:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Oppnevne ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Årsberetning 2023
 4. Budsjett 2024
 5. Endringer i vedtektene
 6. Innkomne saker
 7. Valg. Det er valg på:
  • Formann (1 år)
  • To styremedlemmer (2 år)
  • Inntil to varamedlemmer (1 år)
  • Valgkomité, to personer (1 år)
  • Revisor (1 år)
 8. Eventuelt / orienteringer

Forslag til kandidater til alle valg, unntatt valg til valgkomitéen, utarbeides av valgkomitéen. Alternative forslag kan fremsettes direkte overfor generalforsamlingen av ethvert stemmeberettiget medlem av foreningen.

Dokumentene kan fås tilsendt av styret fra 14 dager før generalforsamlingen.

Turfakta

Kontaktperson: Magne Arentsen <magne@friluftsklubben.no>