Måneskinnstur i Nordmarka

7 - 8/2-2009

Vi prøver igjen, etter noen års opphold, å kjøre måneskinnsturen fra Ringkollen til Smedmyrkoia. Månen er 96% full, og står høyt på himmelen etter solnedgang. Vi starter fra Ringkollen ca. ved solnedgang kl. 17 og vil være på Smedmyrkoia ikke lenge etter midnatt. Underveis (ved Søndre Heggelivann?) tar vi en god og lang bålrast. Turen er 24 km i lett terreng. Det kreves dog at det ikke er årets første skitur. Vi satser på at vi får ordnet privat bilskyss, for eksempel ved at noen av deltakerne kjører og henter bilen dagen etter, eller at noen andre kjører oss. For de som ikke ønsker å overnatte, anbefales å sette igjen bil på Skansebakken Det tas forbehold om tilstrekkelig skiføre. Avreise: lørdag ca. kl. 15.30 fra Oslo. Avtales nærmere med de påmeldte. Pris: Overnatting Smedmyrkoia kr. 175,- (DNT-medlemmer) + biltransport. Overnattingen er gratis for deltakere som blir med på serveringen dagen etterpå. Utstyr: Ski, kart (Nordmarka Vinter), hodelykt, grillmat, varme klær, sovepose og niste til dagen etter.

Turfakta

Påmelding: Til kontaktpersonen innen 5. februar 2009.

Kontaktperson: Øyvind Grandum <oyvind@friluftsklubben.no>