Priser og betingelser

Leiepriser

Prisene gjelder begge hyttene.

Kategori   Medlemmer  Ikke-medlemmer
Overnatting voksne  150,- 230,-
Overnatting ungdom 16 - 25 år  100,-  180,-
Overnatting barn under 16 år Gratis  100,-
Overnatting barn under 7 år  Gratis Gratis
Dagsbesøk  Gratis Etter avtale

 

Andre betingelser

Ved booking av overnatting disponerer man hytta fra kl 15:00 ankomstdagen til kl 15:00 på avreisedagen. Den som har booket hele hytta har rett til å bortvise personer som ankommer hytta i den tiden man disponerer. Dersom det ikke finnes tilstøtende bookinger står leietaker fritt til å ankomme og forlate hytta på et hvilket som helst tidspunkt innenfor bestilte datoer. Dagsbesøkende kan likevel ikke bortvises før kl 15:00 ankomstdag eller etter kl 15:00 avreisedag.

Grupper som ønsker å booke hytta for dagsbesøk i forbindelse med kurs eller andre arrangementer bes ta kontakt med Friluftsklubben på hyttedrift@friluftsklubben.no, eller på telefon 944 88 175 for å avtale detaljene knyttet til besøket.