Friluftsklubbens historie

[Bilde fra den første turen]

Friluftsklubben hadde sin forløper i turgruppen U + som ble stiftet i 1998, hovedsakelig av eldre ungdom fra Turistforeningens ungdomsgruppe.

Det ble etterhvert et ønske om å utvide U+ ved å få inn flere nye medlemmer. Dessuten ønsket man en gruppe som ikke bare var for «eldre ungdom», men et tilbud til alle som ønsket å bli med oss på tur. Gruppa skiftet da navn til «Friluftsklubben» den 5. juni 2000. Forøvrig samme navn som på Oslo og Omegn Turistforenings forgjenger, som var den første foreningen som blåmerket sommerstier i Oslomarka.

Vi ble nå en selvstendig turforening og skulle tilby aktiviteter med «enkelt friluftsliv» som utgangspunkt. Vi skulle fortsatt satse på et godt sosialt miljø med sosiale arrangementer som møter og fester i tillegg til turene.

Etter et større markedsføringstiltak i 2002 ble vi etter hvert en middels stor turforening, hvor vi dette året hadde hele 55 turer og aktiviteter som samlet 453 deltakere. Foreningen har etter dette ligget på dette nivået når det gjelder antall turer. Medlemstallet har vært nært opp i mot 200 medlemmer.

I tillegg ønsket vi i utgangspunktet å hjelpe andre markaorganisasjoner med dugnader i marka. Og det gjorde vi før vi fikk våre egne anlegg. Friluftsklubben hjalp i turistforeningen med vedlikehold og dugnader på deres hytte Tømtehyttene i Maridalen, før vi fikk våre egne hytter. Friluftsklubben disponerer hyttene Sellanrå nær Tømtehyttene og Solstua nær Kleivstua på Krokskogen. Hyttene oppleves som et godt tilskudd til det øvrige tilbudet i Oslomarka.

Vinterstid har vi ansvaret for serveringen på DNT OO sin hytte Smedmyrkoia, hvor vi i mange år har holdt på den samme rømmevaffeloppskriften som vi mener er blant markas beste vafler! Fra vinteren 2013 begynte vi å selge pølser fra Strøm Larsen. De må hvertfall være markas beste pølser!

De 13 årene Friluftsklubben har eksistert så har det skjedd mye til glede for markabrukerne gjennom hyttene våre, og alle de turene som har vært gjennomført. Vi gleder oss til enda flere prosjekter og enda flere fine turer i årene som kommer.